Art Director
giphy.gif

Folkets Bio ~ Göteborg

Art Direction / Social mediastrategi

Haga Bion, Angereds Bion och Bio Aftonstjärnan ville tillsammans hitta ett gemensamt visuellt kommunikationsmaterial för att nå ut till en yngre publik. I utmaningen med låg budget, många ideella krafter och ett spretigt material blev lösningen en ny grafisk identitet där de enkelt skulle kunna producera och trycka allt material själva.

Folketsbio02.png
veckoprogram2.png
FB_helhet.png
temapuffar.png
closeup.png
folketsbiofolder.png
FB_programaffisch2.png