Art Director
utsikten.png

Lindö & konstnärerna

Art Direction / Foto / Grafisk form / Text

Lindö & konstnärerna är ett fanzine med nära och personliga möten med några av de konstnärer som är verksamma i det nedlagda epidimisjukhuset från 1893 på Lindö, Kalmar.

utsikten.png
lindökarta.png
gunilla.png
AL_uppslag.png
collage2.png
kerstintext.png
fanzine.png