Art Director
startDS_01.png

Demokratiska Städer

Design Director

Demokratiska Städer är en resursbank för kommuner och stadsdelar som vill utveckla sin medborgardialog. De behövde skapa en identitet för att nå ut med nya verktyg, metoder och plattformar till politiker. Projektet drivs av Digidem Lab som är ett oberoende och icke vinstdrivande labb för deltagande demokrati. 

start_demokratiskastader_small.png
text3.png
Demostader.png
demoillustration.gif
Minimalist-Showcase-Project-Presentation-demo.png
ipad_demo_large.png
text2.png
phone_demo.png
demo_print.png